Suffixsonnet: –esk

Door Marc van Oostendorp

Het suffix –esk is soms object van spot en hoon.
De ANS vindt het meer iets voor intellectuelen.
Toch zijn er ook wel mensen die er graag mee spelen
een heus genootschap zet de vorm zelfs op een troon.
De woorden met dit suffix klinken licht frivool:
terwijl clownesk, burlesk, carnavalesk wel gaan,
spreekt niemand van zijn pauperesk bestaan,
een zombieëske an, een choleresk riool.
Het suffix hecht zich ’t liefst aan namen.
Zo schrijft men soms in Grunbergeske stijl
of zoeken in Februariësk peinzen hun heil,
terwijl ze zich in mutsaerseske lol bekwamen.
De vorm heeft met die s en k iets buitenlands.
We kennen hem uit ’t Engels en vooral ’t Frans.

Meer informatie: Taalportaal