Verschijnt deze week: Tiecelijn 30. Jaarboek 10 van het Reynaertgenootschap

Op 19 november wordt in Beveren het tiende jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld. Tiecelijn viert zijn dertigste jaargang met een fraai geïllustreerd boek van 397 p., een verzorgde, gedegen, vulgariserende en wetenschappelijk verantwoorde publicatie. In totaal heeft Tiecelijn sinds 1988 al 8296 pagina’s op de teller staan.

Jaarboek 10 bevat vier lezingen van het colloquium over de ‘Metamorfosen van een literaire vos’ (van 21 april 2017 i.k.v. 800 jaar Sint-Niklaas): van Kevin Absillis over Boudewijn van Felix Timmermans, van Kris Humbeeck over het Reynaertpoppenspel van Gerard Walschap, van Paul Wackers over het interpreteren van Van den vos Reynaerde en van Irmgard Fuchs, die Van den vos Reynaerde met de Duitse Reinhart Fuchs vergelijkt.

Jan de Putter analyseert de Reynaertbijdragen van de Belgische premier en burgemeester van Antwerpen Camille Huysmans, vooral aan de hand van krantenknipsels. Lisanne Vroomen presenteert de resultaten van haar masterscriptie over de Reynaertbewerkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De nieuwe voorzitter van het Reynaertgenootschap, Yvan De Maesschalck, schreef een diepgravend stuk over Jij zegt het van Conny Palmen, dat ingaat op het schrijvershuwelijk van Sylvia Plath en Ted Hughes; en hij bespreekt ook drie Reynaertsonnetten van Jan Kuijper. Hans Rijns inventariseerde de fabels binnen de matière renardienne. Wilt Idema, emeritus hoogleraar Chinese Taal- en Letterkunde (Harvard), vertaalde een tekst over de oorlog van de muizen tegen de katten, een Chinees dierenverhaal in een mix van rijm en proza.

Iconografisch is dit nummer een schot in de roos. Isabel Osselaere, student Conservatie en Restauratie aan de UAntwerpen, brengt verslag uit van het restauratieproces van het Reynaertmeubel (ca 1700) van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas. Mario Baeck gaat in op de La Fontainetaferelen in de eetzaal van het Urselineninstituut in O.-L.-V.-Waver. Hilde Reyniers kijkt terug naar Krijtvossen, een educatief project van het Reynaertgenootschap, waaraan negen Sint-Niklase basisscholen (met meer dan 500 kinderen) deelnamen.

Tiecelijn is digitaal te bekijken op de DBNL (t.e.m. jg 24) en op onze website. Tiecelijn 30 staat vanaf 19 november integraal op het internet. Bestellen: via info@reynaertgenootschap.be. Info: de website en de Facebookpagina van het genootschap.

Vossensprongen. Speuren naar Reynaert

Het Reynaertgenootschap geeft een piepklein gratis vossenboek uit op 8000 exemplaren. Vossensprongen. Speuren naar Reynaert is een literaire wandeling doorheen de voorbije eeuwen in Reynaertland, een speurtocht waarbij de auteurs de wandelaar – student, leraar, liefhebber, nieuwsgierige – meenemen langs een kronkelend pad van acht eeuwen Reynaertgeschiedenis. Elke pagina is een nieuwe halte waarbij de samenstellers de lezer-kijker uitnodigen even stil te staan en meteen verder weg te zappen of te springen. Dit boekje is per definitie onvolledig. De samenstellers hopen dat de gebruiker het stiekem meeneemt in de binnenzak, de rugzak, op reis, in de trein, op een bank in het park, bij de avondsluiting … Zomaar, een boekje dat met veel liefde werd bedacht, geschreven en vormgegeven.

Vossensprongen viert de publicatie van jaargang 30 van Tiecelijn in 2017 en de dertigste verjaardag van het Reynaertgenootschap in 2018. Het kwam tot stand dankzij gulle partners: de Erfgoedcel Waasland, de provincie Oost-Vlaanderen en het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert.

Info: de website van het genootschap. Gratis – u betaalt enkel voor de verzendingskosten.

De samenstellers geven de lezers nog graag een advies mee. Verslind Vossensprongen, lees het snel, gulzig en enthousiast. Wat Tiecelijn betreft: lees het in kleine stukjes en geniet met mate. ‘Mate es (immers) tallen spele goet’.