Mohammed

Door Gerrit Bloothooft

 

Populariteit van alle 282 vormen van Mohammed bij elkaar, voor geboorten in Nederland. Bron: Nederlandse Voornamenbank

Geert Wilders herhaalt in het debat over de regeringsverklaring weer eens ‘Mohammed is inmiddels een van de meest populaire jongensnamen in heel Nederland’. Daarmee wil hij suggereren dat Arabische voornamen de overhand dreigen te krijgen, als symptoom van de Islamisering van Nederland. Maar daar klopt niets van.

Mohamed en Mohammed komen bij de 80.000 jongens die in 2016 zijn geboren met ieder ruim 200 naamdragers op de plaatsen 63 en 69, terwijl de topnamen Daan, Noah, Sem, Lucas en Jesse – allemaal bijbels – ruim boven de 600 scoren. Dus “meest populair” moet je ruim zien. Het is daarnaast goed om het belang van een topnaam te relativeren want die wordt aan minder dan 1% van alle kinderen gegeven. Op een basisschool met 300 leerlingen zul je een topnaam gemiddeld maar een paar keer aantreffen en de kans op Mohammed is nog een stuk kleiner. In de grote steden behoort Mohammed weliswaar tot de top-5 maar die naam is helemaal niet representatief voor Arabische en Turkse namen in het algemeen omdat Islamitische ouders wel aangespoord worden om een zoon Mohammed te noemen. In breder perspectief telde ik in 2014 12 Arabische en Turkse jongensnamen in de top-100 van Amsterdam, die ook aan ongeveer 12% van de betrokken baby’s werden gegeven. Voor heel Nederland is dat minder. Mohammed en zijn 282 verschillende schrijfwijzen die ik in Nederland vond, kunnen samen nog wel als een topnaam scoren. De grafiek laat die populariteit zien. Vanaf 1970 zijn de namen door immigratie in opkomst maar het jaarlijkse aantal verandert de laatste 20 jaar niet en dat “inmiddels” van Geert Wilders en de impliciete dreiging daarvan (alsof het alleen nog maar erger zal worden) is helemaal niet aan de orde. In totaal zijn er 20.000 in Nederland geboren mannen die Mohammed of variant ervan heten, maar er zijn honderden niet-islamitische namen die evenveel of veel hoger scoren, om nog maar niet te spreken van de half miljoen mannen die Jan of Johannes heten. Wat onze identiteit ook moge zijn, hij gaat niet ten onder.