Galien Rethore : hoofdstuk 40

De historie van Galien Rethore

Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore met oock die aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der heydenen, geschiet op den Ronchevale, doer die verradereie vanden alder valschsten verrader Gouweloen.

Zoals gedrukt door Willem Vorsterman te Antwerpen [1520-1525?]

Hoofdstuk 40 (lees-editie)

Hoofdstuk 40 (studie-editie)

Hoofdstukken 1-40 (epub editie) – Hoofdstukken 1-40 (pdf-editie)

Facsimile van de druk: EHC Antwerpen 812424