ammunitie / munitie

Verwarwoordenboek Vervolg (45)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

ammunitie / munitie

Er is geen betekenisverschil, wel soms verschil in gebruik.

ammunitie schietvoorraad voor vuurwapens (verouderd)

Op deze kaart uit de Tweede Wereldoorlog staan de ammunitiedepots van het Duitse leger.

munitie schietvoorraad voor vuurwapens, ook figuurlijk ‘argument op voorraad’

Hoeveel munitie mag een wapenverlofhouder in huis hebben?

De vorm met ‘am-’ schijnt ontstaan te zijn uit een verkeerde interpretatie van het Franse la munition dat men hoorde als l’amunition. De vorm met ‘am-’ is verouderd. Maar het zou van fijnzinnig taalgevoel getuigen wanneer munitie-hobbyisten onderscheid maken tussen ammunitie (uit oudere oorlogen) en munitie (hedendaags moordmetaal).

Ook een argument kan als kogel of schietvoorraad worden gebruikt. In deze figuurlijke betekenis komt alleen munitie voor: Laten we geen munitie verschaffen aan mensen die toch al hun gevoel boven het verstand stellen.