Afscheidscollege (en klein symposium) van Jos Biemans

Op donderdag 23 november neemt Prof. dr Jos A.A.M. Biemans wegens zijn pensionering afscheid als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Jos Biemans (1951) geeft sinds 1 mei 1986 voor de UvA onderwijs in de handschriftenkunde aan wat toen nog de opleiding ‘Boek-, Bibliotheek- en Informatiewetenschap’ heette. Van 1990-2010 was hij bovendien conservator van de handschriften bij de Universiteitsbibliotheek, zodat hij voortaan vanuit die positie zijn onderwijs kon verzorgen. Hij promoveerde ondertussen in 1995 op een proefschrift over de handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem. In 2004 werd Biemans benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Herman de la Fontaine Verwey Stichting en de Koninklijke Bibliotheek, een leerstoel die deel uitmaakt van de vakgroep Boekwetenschap & Handschriftenkunde. Zijn leeropdracht luidt: Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500). In 2010 kreeg hij de opdracht tot het schrijven van een geschiedenis van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en haar voorlopers. Deel 1 daarvan verschijnt in het voorjaar van 2018: Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632.

Jos Biemans is op 8 september 2017 met emeritaat gegaan, zijn afscheidscollege houdt hij op 23 november en heeft als titel ‘Niets is wat het lijkt. Over mijn fascinatie voor het Middeleeuwse boek en schrift’. Plaats: Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, hoek Spui; aanvang: 16.00 uur precies; receptie na afloop.

Zijn afscheidscollege wordt voorafgegaan door een klein symposium: ‘Kijken over de schouders van de kopiist. Boekwetenschap, literatuurwetenschap en editiewetenschap en moderne edities van Middelnederlandse teksten. Sprekers zijn o.a. Willem Kuiper, Marjolein Hogenbirk en Matanja Hutter. Plaats: Doelenzaal van de UB, Singel 425; tijd: 13.00 – 15.30 uur. Voor deelname aan het symposium, graag aanmelden bij: Don van der Putten MA (d.vanderputten@uva.nl).