25 november 2017, Amersfoort: Achterberg-symposium

Het is bijna weer zover: de laatste zaterdag in november, de traditionele datum van ons jaarlijkse symposium. Wij nodigen u van harte uit. Net als vorig jaar zullen we voor dit symposium bijeenkomen in de Mannenzaal (tegenover Flehite), Westsingel 47, 3811 BB Amersfoort.

Zaal open: 10.15 uur
Stipt begin van het programma: 10.30 uur

Programma
10.30 Dr. Pieta van Beek, woord van de voorzitter
10.35 Dr. Huib van der Doel, ‘De gekte van Gerrit Achterberg en zijn dichterschap’
11.15 Dr. Hans Werkman, ‘Is ‘bekering’ (600) eigenlijk wel een goed gedicht?’
11.30 Voordrachten van lievelingsgedichten door leden.

Pauze van 12.15 uur tot 14.00 uur
(met facultatief een wandeling naar Achterbergplekken, ijs en weder dienende)

14.00 Prof. dr. Lisa Kuitert, Een dichterlijke theoloog over Harry Kuitert en zijn liefde voor Achterberg
14.30 Drs. Henk de Winter, Achterberg van school, wat nu?
15.00 Afsluiting en borrel

Wiebe Meilof: antiquaar is de gehele dag aanwezig met zijn Achterbergiana

Toelichting op het programma
Dr. Huib van den Doel over ‘de gekte van Achterberg’. Van den Doel is neerlandicus en zorgkundige en was in het dagelijks leven onder andere directeur van een complex zorgcentrum. In 1995 publiceerde hij ‘Zingen als een gek’. Het verschijnsel Gerrit Achterberg als mens met een handicap, dichter en mysticus.

Dr. Hans Werkman ‘Is ‘Bekering’ eigenlijk wel een goed gedicht?’ Werkman is al sinds 1974 literatuur criticus van het Nederlands Dagblad. Hij heeft onder andere romans, gedichten en kinderboeken geschreven. Werkman promoveerde in 2004 op zijn biografie van J.K. van Eerbeek en schreef ook het boek ‘Daar woonden wij bijeen met man en muis’. Werkman is een Achterbergkenner.

Prof. Dr. Lisa Kuitert Een dichterlijke theoloog ‘Over Harry Kuitert en zijn liefde voor Achterberg’. Kuitert is sinds 2001 ‘gewoon’ hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is afgestudeerd op een onderzoek naar boekwinkels en promoveerde in 1993 op een onderzoek naar literaire uitgevers in de negentiende eeuw. Zij is coördinator van de Master Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Henk de Winter (1958) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit Utrecht. Hij is docent Nederlands aan het Revius Lyceum in Doorn. Daarnaast is hij een actief koormusicus.

Wiebe Meilof, antiquaar te Pekela, zal de hele dag, net als voorgaande jaren, de tafel in de middeleeuwse kapel bekleden met zijn Achterbergiana. U kunt ook nu weer uw exemplaren van Achterberg meenemen als u de waarde wilt weten. (www.antiquariaatmeilof.nl).

Nota bene. Tenslotte, zoals gebruikelijk, het verzoek om na te gaan of u als donateur de bijdrage voor dit jaar al heeft betaald ( €25, en als het kan iets meer, op NL60 INGB 0005 2740 91). U weet ongetwijfeld dat u geen toegang hoeft te betalen voor het symposium als u dit geregeld heeft. Introducé(e)s betalen € 15. Donateurs ontvangen ook de uitgaven van het Genootschap.
De activiteiten van het Genootschap Gerrit Achterberg worden financieel gesteund door het Willem Kloos Fonds.