In memoriam Johan Taeldeman (1943-2017)

Door Marc van Oostendorp

Ons bereikt het bericht dat vanochtend de Gentse taalkundige prof. dr. Johan Taeldeman is overleden.

Taeldeman studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en zou vrijwel zijn hele werkzame leven aan die universiteit verbonden blijven. Ook was hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, eveneens in Gent. hij schreef veel over dialectologie en fonologie, en was bijvoorbeeld, met Ton Goeman en Piet van Reenen, verantwoordelijk voor het grootse GTR-project, en was een van de belangrijkste auteurs van de Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten die hieruit voortkwam. Samen met Frans Hinskens redigeerde hij nog maar enkele jaren geleden een imposant Engelstalig handboek over Nederlandse taalvariatie in Nederland, Vlaanderen en buitengaats.

Bijzonder aan zijn werk was de combinatie van het traditionele dialectologische handwerk – op veldwerk gaan, het materiaal interpreteren en op kaarten uittekenen – met belangstelling voor ontwikkelingen in de moderne fonologische theorie en de sociolinguïstiek. Dankzij zijn werk spelen sommige gegevens over Vlaamse dialecten een belangrijke rol in de internationale literatuur. Een voorbeeld is het verschijnsel van ‘polarisatie’: op de grens tussen twee dialectgebieden overdrijft men soms de eigen dialectkenmerken als het ware.

Taeldeman was ook een levensgenieter, een groot liefhebber van goed eten en goed bier, een bewonderaar van de dialecten en de standaardtaal, een promotor van zijn geboorteplaats Maldegem, en een beminnelijk mens. Hij zal tot ver buiten Maldegem en Gent nog lang gemist worden.