Het probleem met Nederlands

Door Marc van Oostendorp

Deze week kwamen neerlandici en vakdidactici van alle Nederlandse universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd om te praten over de crisis in het vak Nederlands. Organisator Theo Witte legt uit wat het probleem is en wat we eraan gaan doen.

(Deze video bekijken op YouTube.)