Gedicht: Gerrit Achterberg – Ontwaken & Eeuwigheid

•• Nieuw in de DBNL: poëzie van Pol de Mont, Ledeganck, Hieronymus van Alphen, Bertus Aafjes en Achterberg. Plus afleveringen van Het liegend konijn en De tweede ronde.

 

Ontwaken

Misschien ligt uw lichaam weer bij mij
wanneer ik uit dezen droom ontwaak,
maar ik weet niet hoe ik meer van u raak,
ik stroom in u aan mijzelf voorbij

en laat me zonder medelij
achter tot aan den dageraad;
want misschien ligt uw lichaam nog bij mij
wanneer ik uit dezen droom ontwaak.


*

Eeuwigheid

Een kou die mij herinnert dat ik niet zal sterven,
en dat de sterren eeuwig zullen schijnen,
en zij aan mijne zijde,
verblijd omdat de sterren schijnen
en dat wij eeuwig zullen leven,
gelijk zij zei
eeuwen geleden.

Gerrit Achterberg (1905-1962)
uit: Afvaart (1931)