Colleges zinsstructuur en koppelwerkwoorden

In twee nieuwe video’s legt Henk Wolf van de NHL Hogeschool in Leeuwarden de basisbeginselen van de zinsbouw uit.

(Bekijk deze video’s op YouTube: zinsstructuur | koppelwerkwoorden)