Taalkunde als sleutel tot vroege middeleeuwen in nieuwe KANTL-publicatie

Taalkunde is een van de meest veronachtzaamde hulpwetenschappen voor de studie van de vroegste middeleeuwen. Een nieuwe publicatie van de KANTL brengt daar verandering in.

In Lo, Donk, Horst houdt Academielid Jozef van Loon een pleidooi voor de herwaardering van de filologische taalkunde, maar ook voor een vernieuwde studie van de rijke hagiografische literatuur van de middeleeuwen.

In het eerste deel bepaalt Van Loon de precieze betekenis van drie welbekende grondwoorden (lo, donk en horst) in de Nederlandse toponymie. Door die inzichten komen sommige teksten die tot nu historisch weinig geloofwaardig werden geacht, in een onverwacht nieuw licht te staan.

Van Loon dringt vervolgens door tot de geschiedenis van de Frankische en Merovingische periode, en gaat daarbij in het bijzonder in op de oudste geschiedenis van Oudenburg, Gent, St.-Ghislain en Lier.

Meer informatie over het boek en de auteur vind je hier.
Het boek bestellen kan bij Leuven University Press.