Sociolinguïstische Cirkel 5/ Sociolinguistics Circle 5

door Leonie Cornips

Het doel van de eendaagse Sociolinguïstische Cirkel is om studenten en onderzoekers bij elkaar te brengen op het gebied van taalvariatie en sociolinguïstiek uit de Lage Landen.

De Universiteit Groningen organiseerde de eerste Cirkel in Maart 2014,  Universiteit Gent in 2015,  Radboud Universiteit in 2016 en Universiteit Tilburg in 2017.

De vijfde Sociolinguïstische Cirkel  wordt georganiseerd op 6 april 2018 door de Universiteit Maastricht, Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS), leerstoel Taalcultuur in Limburg. Vanaf 1 november kunnen samenvattingen voor lezingen en posterpresentaties ingediend worden, ook door BA en MA studenten. Zie voor meer info:
https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/

———————————————————————————-
The Sociolinguistics Circle is an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries.

The first of these conferences was hosted by the University of Groningen in March 2014. The next, fifth edition will be hosted by the chair Languageculture in Limburg, Faculty of Arts and Social Sciences of Maastricht University, and will take place on April 6, 2018. For this fifth edition, we also invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation. Zie: https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/