Nieuwe TLPST verschenen

TLPST is een nieuwsbrief voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs, die wordt gemaakt door de redactie van de lesmethode Nieuw Nederlands van Wolters Noordhoff en de redactie van Taalpost (Erik Dams en Marc van Oostendorp, namens het Genootschap Onze Taal). Iedere maand (tijdens het schooljaar) verschijnt er een nieuwsbrief met telkens vier taalonderwerpen uit de actualiteit, en suggesties voor vragen en opdrachten om in de les te behandelen.

Inmiddels is TLPST 40 verschenen. Die vindt u hier.