Nieuwe titels in de DBNL, september 2017

Op 12 april 1946 werd de controversiële, Vlaams-nationalistische August Borms geëxecuteerd in Etterbeek. Hij had een belangrijke rol gespeeld in de vernederlandsing van Vlaanderen, maar werd veroordeeld vanwege zijn collaboratie met de Duitsers in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Op DBNL verschijnt deze maand zijn autobiografie Tien jaar in den Belgischen kerker uit 1930. Willem Elsschot schreef na diens dood een gedicht over Borms, dat ook op de DBNL te vinden is.

Met het Naam register of verzaameling van Nederduytsche boeken van J. van Abkoude uit 1743 komen meer dan 5000 titelbeschrijvingen uit de zeventiende en achttiende eeuw online. Het register vormt onder andere een belangrijke bron voor titels van werken die niet overgeleverd zijn. Soms wijzen bijvoorbeeld inventarissen van uitgevers of particulieren ook op het bestaan van bepaalde boeken, maar die hebben zelden een dergelijke omvang.

Tpalays der gheleerder ingienen, oft der constiger geesten van Frans Fraet is een herdruk (Antwerpen 1556) van de eerste embleembundel in het Nederlands uit 1554, al is er in de bundel niets dat erop wijst dat het een novum is. De woorden ‘embleem’ of ‘nieuw’ ontbreken op de titelpagina en in het voorwerk. Het betreft een vertaling van de meest succesvolle Franse embleembundel Le Theatre des bons engins van Guillaume de la Perrière uit 1539, die in vijftig jaar vijftien drukken kende. Tpalays werd slechts twee keer herdrukt.

Verder publiceert de DBNL deze maand onder andere het prijswinnende historisch drama Philippine van Vlaanderen van toneel- en romanschrijver Désiré Delcroix uit 1875, de Multatuli Encyclopedie van K. ter Laan uit 1995, het verzameld werk van de negentiende-eeuwse dominee-dichter Bernard ter Haar, en twaalf jaargangen van De Nieuwe Gids.