‘Ik wil je iets zeggen!’ Meertaligheid EN (3-11-2017, Sittard)

door Leonie Cornips

Verschillende vormen van communicatie in een meertalige samenleving

Op vrijdag 3 november organiseert Fontys OSO en de leerstoel Taalcultuur in Limburg (FASoS, Universiteit Maastricht) en Meertens Instituut, met medewerking van Campus Sittard en LBRT, een interactieve middag waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen uitwisselen. In een meertalige samenleving kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme of dove/slechthorende kinderen op meerdere manieren communiceren om hun boodschap over te brengen. Vaak ontbreekt een perspectief op deze manieren, evenals op de kwetsbaarheid en de cognitieve, sociale, emotionele en algehele ontwikkeling van deze kinderen. Deze middag staan de Educational Needs van kinderen en jongeren centraal die in een alledaagse meertalige samenleving zoals Limburg, Nederland, Europa opgroeien of zelf meertalig zijn.

We richten ons specifiek op de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren die:
· Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben;
· Doof of slechthorend zijn (SH);
· Autistisch zijn (ASS).

Meertaligheid definiëren we die middag als meerdere vormen van communiceren dan die waaraan we gewend zijn. In de workshop zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichte dialoog centraal staan. Dialoog met bezoekers (ouders, kinderen en jongeren zelf, opvoedings- en onderwijsprofessionals, studenten, onderzoekers) wordt actief gezocht. Sprekers zijn onder andere: Elma Blom, Beppie van den Bogaerde, Petra Hendriks, Kristien Hens en Tessel Boerma.

Aaanmelden voor de gratis workshop kan hier.