Gedicht: Pierre Kemp – Fluiten & Geheimenis

• Komende donderdag verschijnt Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. Daarom deze week 3 x 2 gedichten van Kemp, voor u uitgekozen door Wiel Kusters.

Fluiten

Ik zit als kleine mens te fluiten
en keur de vondst na van mijn melodie,
terwijl ik door de coupé-ruiten
de klaver achter de haver zie.
Achter de klaver dooft een vuur in rook.
Fluit God ook?

*

Geheimenis

Als een blad dat het niet zeggen kan
en toch iets weet
van daar hoog in de lucht
en dan bang is, dat het dat vergeet.

Pierre Kemp (1886-1967)
uit: Het regent in de trompetten (2017)