Gedicht: Freek van Leeuwen – Uitverkoop

Uitverkoop

De heele wereld draait om koopen en verkoopen,
Engros, detail, zielen en menschenvleesch.
Radio, rubber, kunstzij en benzine…
Liefde en geluk zijn incourante fondsen.

M’n moeder verkocht vaak d’r hemd van d’r gat
Als ze Vrijdags geen centen voor brood meer had.

Zeg, kameraad heb jij me zuster niet gekend? —
Ze was de mooiste meid hier in de heele stad.
Ze heb d’r zelf verkocht an ’n schatrijke vent…
Ze dacht dat het geluk in zije kousen zat.

Alles wat lang geëtaleerd of door veel handen is gegaan
Wordt uitverkocht — voordelig opgeruimd.

Me zuster heb d’r beste dagen láng gehad,
Dus houdt ze uitverkoop, saison, exeptioneele, liquidatie.

Spotprijs! pak mee! een lichaam en een ziel!
Géén geld! genot en liefde, één rijksdaalder!

En allen staan we, kooplui op de mart,
Engros, detail, in liefde of benzine,
In kunstzij, rubber of een menschenhart,
Om geld, óf een hap vreten te verdienen.

We dringen op: één bloedbeluste bend,
Vertrappen alles wat niet mee kan kommen…

Zeg maat, heb jij me zuster niet gekend? —
Een knap stuk meid —
O God — o godverdomme!

Freek van Leeuwen (1905-1968)
uit: Uitverkoop (1932)