Oproep: Medeauteur gezocht Arabisch-Nederlands idioomboek

Ik zoek een medeauteur voor het samenstellen van een Nederlands corpus dat de basis moet vormen voor een Arabisch – Nederlands idioomboek. Het Nederlandse corpus zal door de Arabist Mohammed Idoe naar het Standaard Arabisch worden vertaald. Het boek is in de eerste instantie bedoeld voor syrische inburgeraars, kan echter ook gebruikt worden door studenten Arabische Taal- en Cultuurwetenschappen. Het boek zal deel uitmaken van een bestaande methode die door de meeste inburgeraars wordt gebruikt. Dit corpus kan in een later stadium tevens gebruikt worden voor andere talen. Tevens zal een grammaticaal compendium van het Nederlands moeten worden gemaakt, dat of afzonderlijk of als bijlage bij het idoomboek zal verschijnen.

Profiel: Neerlandicus liefst uit de wetenschappelijke gemeenschap, taalkundig goed onderlegd, liefst gespecialiseerd in Nederlands als Tweede Taal, toepassing van de woordfrequentielijsten en een overtuigd aanhanger van idioomverwerving mede als basis voor een goede taalbeheersing.

Wie is dit schaap met de vijf poten, mag ook iets minder ?

U kunt contact opnemen met:

Hans C. Dijksma
Het Nuesink 5
7211 GR Eefde
e-mail: hcdijksma@kpnmail.nl

Een item  uit het boek kan aldus uitzien:

flink

 • Ik heb een flink bedrag moeten betalen.
 • Dat was een flinke wandeling.
 • Zij is flink voor haar leeftijd.
 • Ik ben flink geschrokken.
 • Hij is afgelopen jaar flink uit de kluiten gewassen.
 • de flinkerd

fluiten (floot – heeft gefloten)

 • Hij floot een bekend liedje.
 • Kun je ook door je vingers fluiten?
 • op de fluit spelen.
 • Dat is geen fluit waard.
 • Dat kan me geen fluit schelen.
 • Dat is een fluitje van een cent.