Marc van Oostendorp: 25 jaar neerlandistiek op internet

Inleiding bij onze jubeldag! 35 neerlandici over de toekomst van de neerlandistiek

Door Marc van Oostendorp

Welkom bij de jubeldag van Neerlandistiek. We vieren dat precies 25 jaar geleden Ben Salemans van de Universiteit in Nijmegen zijn eerste bericht voor Neder-L opstelde. Al snel zou Neder-L hét informatiebulletin voor neerlandici worden. In 2010 werd het een weblog, en vorig jaar veranderden we van (domein)naam naar Neerlandistiek.

We hebben daarom, net als vijf jaar geleden, vakgenoten gevraagd hun licht te laten schijnen over de toekomst van het vak. We mikten op 25 antwoorden, maar het werden er uiteindelijk flink veel meer: vaste medewerkers, prominente neerlandici, aanstormend talent, mensen die midden in ons vak staan en mensen die zich als buitenstaander blijken te beschouwen. Mensen die denken dat de toekomst nóg mooier wordt dan het heden en mensen die denken dat de totale ineenstorting eigenlijk al 25 jaar geleden begonnen is.

Het wordt een bonte dag vandaag: we publiceren vanaf nu tot middernacht ieder half uur een nieuw artikel.

Ondergang

Inmiddels wordt Neerlandistiek gemiddeld dagelijks door naar schatting tegen de 10.000 mensen gelezen (via het blog, de e-mailversie, of de sociale media). Op het weblog hebben we sinds 2010 ruim 6.500 artikelen gepubliceerd. We hebben medewerkers van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten, en ook van veel extramurale vakgroepen.

We zijn volkomen onafhankelijk, want nooit gesubsidieerd. Wel wordt het blog sinds de overgang naar Neerlandistiek vorig jaar technisch ondersteund door het Meertens Instituut.

De huidige redactie van Neerlandistiek neemt zich voor om ook de komende 25 jaar nog in enigerlei vorm verslag te doen van de ontwikkelingen van het vak. Als we de nieuwe communicatiemiddelen beter weten in te zetten om aan elkaar, aan huidige studenten, aan toekomstige studenten, aan de wereld laten zien wat een mooi vak we hebben, kan ons vak weleens gaan bloeien als nooit te voren.

Maar ook als de mensen die, ook in de bijdragen van vandaag, rampspoed en ondergang voorspellen, het bij het rechte eind hebben, zitten wij op Neerlandistiek gebeiteld. Want wat is er mooier dan het van nabij beschrijven van een ondergang?