Gedicht: Jan Arends – Niet god

Niet god

Niet god
is god
maar ik
ben god.

Ik ben
de schepper
van god.

Ik
heb hem gemaakt
van wat ik ben.

Ik heb hem
gemaakt van mijn taal
toen ik taal werd.

Hij is
het weten van mij.

Zo is god
van mij.

Jan Arends (1925-1974)