30 juni 2017: Afscheid Ton van Strien en symposium ‘Oude bekenden?’

Aan het eind van dit collegejaar nemen wij afscheid van Ton van Strien als docent Oudere Nederlandse Letterkunde aan de VU. Uiteraard laten we die gebeurtenis niet ongemerkt voorbij gaan: we zullen Ton feestelijk uitzwaaien met  een klein symposium (VU hoofdgebouw zaal 14A-33) en een borrel op vrijdagmiddag 30 juni 2017. Het programma van de middag:

14.30 – inloop met koffie en thee
15.00 – start programma:  korte lezingen en flitspresentaties rond het thema van het symposium ‘Oude bekenden?’ (zie hieronder)
ca. 16.45-18.00 – borrel

(Oud)collega’s, studenten, (oud)studenten en familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd voor dit afscheid: noteert u alvast de datum! Ook als u geen gelegenheid hebt het (hele) symposium bij te wonen, bent u uiteraard nog steeds hartelijk welkom op de borrel.

Met vriendelijke groet,

Johan Koppenol & Nelleke Moser


Symposium ‘Oude bekenden?’

De historische letterkunde heeft de mooie maar lastige taak het verre verleden toegankelijk – en liefst ook genietbaar – te maken voor een hedendaags publiek. Dat vraagt om het overbruggen van grote afstanden: in taal, in levensbeschouwing, in wetenschap, in humor, enz. Het vak heeft daarvoor allerlei hulpmiddelen tot zijn beschikking, van gedetailleerd woord- en zaakcommentaar, tot historische overzichten en wetenschappelijke studies, tot en met levendige voordracht en spel. Dat alles helpt ons om het verleden naar ons toe te halen – maar toch…  Elke vakgenoot is zich uiteraard bewust van de principiële vaststelling dat het verleden nooit echt gekend kan worden, maar ook met die aanname rest de vraag hoe dicht we kunnen komen bij de schrijvers en schrijfsters uit het verleden. Om ze werkelijk te leren kennen is meer nodig dan een woordenboek. Het is kenmerkend voor Ton als docent en onderzoeker dat hij zowel een groot gevoel heeft voor de afstand die ons scheidt van de zeventiende eeuw, als bij tijd en wijle met een enkele rake opmerking de kloof weet te dichten.

Om die reden zullen tijdens een kort symposium een aantal vakgenoten reflecteren op de vraag in hoeverre we de auteurs die we bestuderen ook werkelijk kennen, of kúnnen kennen. Dat doen ze in een enkele korte lezingen van 15 minuten en in flitspresentaties van 5 minuten. Sprekers: Lieke van Deinsen, Nina Geerdink, Lia van Gemert, Johan Koppenol, Ad Leerintvelt, Olga van Marion, Nelleke Moser, Els Stronks – en natuurlijk Ton van Strien: hij heeft het laatste woord.