Poldernederlands 20 jaar

Vandaag is ’t 20 jaar geleden dat ik ’t Poldernederlands ontdekte, toen ik Trijntje Oosterhuis tijdens de Dodenherdenking van 4 mei 1997  ’t gedicht ‘Geoorloofd’ hoorde voordragen. Dat fragment is hier te zien.

Geoorloofd – Ted van Lieshout

Alles aan oorlog is fout.
Zelfs de vervoeging
van het woord houdt
zich niet aan de regels
van sterk en zwak:
de verleden tijd

van oorlog is vrede.
Maar de verleden tijd
van vrede is oorlog.
Is het daarom dat er steeds

weer oorlog is en steeds
weer vrede? Omdat tijd
wel voorbij kan gaan
maar nooit is voltooid?
1997

Over ’t Poldernederlands heb ik in 1999 deze website gemaakt.

Daar vind je een beschrijving, artikelen, o. a.
Vincent J. van Heuven, Loulou Edelman, Renée van Bezooijen, The pronunciation of /Ei/ by male and female speakers of avant-garde Dutch (referaat TIN-dag, Utrecht, 26 januari 2002)
de dissertatie van Irene Jacobi,  uit 2009, On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch
een fonetische  lakmoesproef
een test om je [ei] te laten beoordelen
geluidsfragmenten
cartoons en illustraties

Bij de DBNL:  mijn boek uit 1998, Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt

Recente aanvullende documentatie is hier te zien,
met een uitgebreide geactualiseerde lijst geluidsfragmenten van bekende spreeksters en sprekers

Dit is mijn persoonlijke website