Call for papers conferentie ‘Drie decennia Belgradose Neerlandistiek’

EERSTE MEDEDELING – CALL FOR PAPERS

De Filologische Faculteit en de Vakgroep Neerlandistiek hebben het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan Drie decennia Belgradose Neerlandistiek, een internationale wetenschappelijke conferentie die zal plaatsvinden aan de Faculteit der Filologie te Belgrado van 3 tot 5 november 2017.

De Vakgroep Neerlandistiek wil op deze manier drie belangrijke jubilea vieren, namelijk de 30ste geboortedag van het lectoraat Nederlandse Taal, het 15-jarig bestaan van de Vakgroep Neerlandistiek en 40 jaar academische loopbaan van het Afdelingshoofd.

Het lectoraat Nederlandse Taal werd in 1987 opgericht dankzij de inspanningen van Jelica Novakovic Lopušina, toen nog lectrice bij de afdeling Germanistiek. Zo werd de Filologische Faculteit te Belgrado dan ook de eerste instelling in voormalig Joegoslavië waar de Nederlandse taal werd bestudeerd. In 2002 is het lectoraat uiteindelijk uitgegroeid tot een volwaardige vakgroep voor Lagelandse studies.

In de afgelopen 30 jaar heeft de Vakgroep honderden bemiddelingen tussen de Servische en Nederlandse cultuur geïnitieerd en talrijke evenementen, workshops, zomercursussen, seminaries en conferenties georganiseerd die allen de cultuur der Lage Landen bevorderen. Naast het lanceren van Erazmo, een jaarboek ter promotie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur in vertaling, en het studentenmagazine Paukenslag!, verschenen er eveneens belangrijke wetenschappelijke publicaties. Ondertussen is een lichting jonge onderzoekers en wetenschappers opgeleid die nieuwe perspectieven bieden aan de verdere ontwikkeling van de Vakgroep. Door toedoen van Servische neerlandici is er ook een centrum voor wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen het Servische en het Nederlandse taalgebied (Arius) opgericht.

Bij deze gelegenheid nodigen wij u uit om deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de verdere versterking van de culturele banden tussen beide regio’s.
Het thema van de conferentie is DE BANDEN TUSSEN ZUIDOOST-EUROPA EN DE LAGE LANDEN en dit in de volgende vakgebieden:

  • Taal
  • Literatuur
  • Culturele Studies
  • Geschiedenis
  • Kunst

De conferentietalen zijn Servisch, Engels en Nederlands, de duur van de lezingen maximaal 15 minuten.

U kunt zich registreren door het online formulier in te vullen. De deadline voor het opsturen van een samenvatting (ca. 250 woorden) is 15 mei.

Accommodatie: buitenlandse deelnemers met een aanvaarde bijdrage kunnen rekenen met logies in gedeelde tweepersoonskamers. Indien gewenst, behoort een eenpersoonskamer ook tot de mogelijkheden, mits betaling van een toelage.

Reiskosten: de reiskosten van de buitenlandse deelnemers met een aanvaarde bijdrage hopen we gedeeltelijk te kunnen vergoeden.

Namens de Vakgroep
Bojana Budimir