Het bouc van de Stede der Vrauwen on-line

Door Willem Kuiper

Een klein jaar geleden mocht ik melding maken van het verschijnen van het boek Christine de Pizan in Bruges. Een prachtig boek met kleurenreproducties van het ongehoord luxe opgezette handschrift BL Add. 20698 met daarin de Middelnederlandse vertaling van Christine de Pizans La Cité des Dames. Vanmiddag hoorde ik van kunsthistorica Martine Meuwese, één van de vier auteurs van dit boek, dat kort na het verschijnen van het boek het handschrift door de British Library gedigitaliseerd is en inmiddels on-line staat op hun website Digitised Manuscripts. De bibliografische informatie vindt u onder deze link, het digitaal facsimile onder deze link. Ik wens u veel kijk- en leesplezier.