Start inschrijving vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek

De inschrijvingen voor de vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek 2017 zijn van start gegaan.

Klik hier voor de volledige beschrijving van en de inschrijvingsformulieren voor de drie cursussen.

Voor het eerst zal er tijdens de Taalunie Docentennascholing specifiek aandacht zijn voor de band tussen de onderwijspraktijk en onderzoek. Daarnaast bestaat de vernieuwing uit het volgen van een online traject gekoppeld aan de daadwerkelijke cursus.

Draagvlak
De Taalunie heeft deze vernieuwing van het nascholingsaanbod voor docenten NVT en Neerlandistiek samen met experts uit het veld in gang gezet. Ook zijn de docenten en leerkrachten Nederlands via een enquête gevraagd naar de behoeften en wensen rond nascholing. Het resultaat bestaat uit drie nieuwe cursussen.

Drie nieuwe cursussen
De Taalunie Docentennascholing NVT en Neerlandistiek 2017 bestaat uit de volgende drie nieuwe cursussen: ‘Onderzoek en didactiek’ (i.s.m. de Universiteit Utrecht), ‘Seminarium didactiek, taal en cultuur’ en ‘Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur’ (i.s.m. Christine van Baalen, ondersteund door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (UvA) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Professionalisering
Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Taalunie van groot belang.