Gedicht: Ida Gerhardt – Radiobericht

‘Radiobericht’ was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.

Radiobericht

Te Grave beneden de sluis
voorbij de zware deuren
mag mij het water sleuren
en kantelen met geruis.
– Grave beneden de sluis.

‘Wij geven de waterstand.’

O God, hoe kon het gebeuren –
gesloten het venster, de deuren,
gebannen uit liefde en huis.
– Grave beneden de sluis.

‘Wij geven de waterstand.’

Grave, dat is groen land
en water, dat draagt mij thuis.

‘Grave beneden de sluis.’
Grave, beneden de sluis.

Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: Het levend monogram (1955)