verzet / weerstand

Verwarwoordenboek Vervolg (15)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen. 

verzet / weerstand

De betekenissen overlappen grotendeels.

verzet             tegenstand, protest, opstand

In studies over de Tweede Wereldoorlog wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief verzet (wel of niet met gevaar voor eigen leven).

weerstand      tegenstand, afweer

Hij kon geen weerstand meer bieden aan de verleiding.

Verzet vereist doorgaans iets meer actie dan weerstand. Dit valt ook af te leiden uit de oorspronkelijke betekenis van de overeenkomstige werkwoorden. ‘Verzetten’ betekent ‘verplaatsen’. ‘Weerstaan’ betekent ‘tegenover iets gaan staan’, met ‘weer’ zoals in ‘weerwoord’, zodat je de doorgang belemmert.

Beide woorden in één zin? De weerstand tegen de ondoordachte bezuiniging mondde uit in regelrecht verzet via stakingen. En nog één: Edelachtbare, u zegt dat mijn cliënte zich niet verzette, maar zij bood wel degelijk weerstand!