Nieuw van uitgeverij Prominent: Molto Moderato, brieven over muziek van Jozef Eijckmans en Simon Vestdijk

(Persbericht uitgeverij Prominent)

omslag_Molto Moderato_v1.indd‘Spijtig genoeg bescheiden van omvang, want o, wat boeiend!’, schrijft Maarten ’t Hart over deze uitgave.

En musicoloog/componist Leo Samama schrijft: ‘Een bijzondere briefwisseling: twee unieke auteurs scherpen elkaars muzikale geest. Mij hebben ze stevig aan het luisteren gezet: is het wel waar wat ze beweren, of valt over smaak inderdaad nauwelijks te twisten?’

De muziekessays van Simon Vestdijk (1898-1971) werden in 1983 in tien gebonden delen uitgegeven. We lezen in het tiende deel dat Vestdijk vanaf 1956 ernstig werk was gaan maken van het bespreken van muziek volgens het nog ongekende principe van wat hij de ‘differentiële waardekritiek’ noemde. Waarom zou je niet de ‘beste composities’ naar voren brengen en uitvoeriger behandelen dan andere muziekstukken? Hij besprak composities zoals hij dichtbundels recenseerde. Deze aanpak sprak de dichter en muziekkenner Jozef Eijckmans (1907-1996) wel aan. Hij ging met Vestdijk corresponderen nadat hij in 1956 in zijn lijfblad Het Vaderland Vestdijks artikel over Robert Schumann had gelezen. Laat Schumann nu zíjn lievelingscomponist zijn, over wie hij wel een boek kon schrijven! Het resultaat is een bijzondere correspondentie, verspreid over de periode 1956 – 1970. Niet vaak zijn de beide schrijvers het met elkaar eens, hun brieven dragen daardoor een aangenaam polemisch karakter. De lezers kunnen hun beoordeling en kennis van de composities meten met de visies van de grote Vestdijk en de nog te onbekende Eijckmans.

Van musicoloog, publicist en Vestdijkkenner Emanuel Overbeeke is het veelzijdige inleidende commentaar. Vestdijkbiograaf Wim Hazeu haalt enkele herinneringen op aan Jozef Eijckmans, van wie hij vele dichtbundels en de Verzamelde Gedichten uitgaf.

Jozef Eijckmans & Simon Vestdijk: Molto Moderato. Brieven over muziek. Ingeleid door Emanuel Overbeeke. ISBN: 9789492395092, 64 pagina’s, verkoopprijs: € 10.