beest / dier

Verwarwoordenboek Vervolg (14)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

beest / dier    

De betekenissen overlappen, maar er is ook een klein verschil.

beest               dier, vaak met de associaties ‘groot’, ‘wild’ of ‘onmenselijk’
Een krokodil is een dier, maar ik noem het liever een beest.
Hij is als een beest tekeergegaan.

dier                 een levend wezen dat geen mens of plant is
De wetenschappelijke definitie van ‘dier’ is: elk lid van het Rijk der Animalia of Metazoa. 

De woorden beest en dier kunnen in een samenstelling ook de betekenis hebben ‘zeer gedreven’ of ‘met grote interesse’: feestbeest, gezelligheidsdier. En ook dan is er verschil in ‘wildheid’. Anders zouden we wel spreken van een ‘feestdier’ en een ‘gezelligheidsbeest’.