Onderzoeker gezocht voor internationale neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar een onderzoeker die een steentje wil bijdragen aan neerlandistiek in de wereld door het leiden van een omvangrijk veldonderzoek.

Veldonderzoek Nederlands en de wereld

De IVN is met een subsidie van het ministerie van OC en W een onderzoek gestart naar het imago en de identiteit van de neerlandistiek in de wereld. Het methodisch en analytisch onderzoek vindt bij voorkeur plaats onder leiding van een hoogleraar of ervaren docent-onderzoeker met een groot netwerk uit de wereld van de internationale neerlandistiek en behelst onder andere het aanleggen van een dataverzameling, gegevensinterpretatie en verslaglegging. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een redactie waarin o.a. docenten neerlandistiek extra muros zitting hebben.

Geboden wordt een dynamische werkomgeving met medewerking van een bureau en een redactie die de verschillende praktische en wetenschappelijke aspecten van dit project ondersteunen en actief produceren. De bedoeling is dat een database met onderzoeksgegevens wordt opgebouwd waar het veldonderzoek op gebaseerd kan worden, en waar wetenschappers de komende jaren gebruik van zullen kunnen maken.

U leidt het onderzoek, bepaalt de methodiek bij het verzamelen van de data, geeft aansturing aan het verzamelen, leidt het proces van interpretatie en verzorgt de verslaglegging. Er wordt van u verwacht dat u zich verdiept in de wereld van de internationale neerlandistiek en ervoor zorgt dat imago en identiteit meetbaar gemaakt kunnen worden. Ook wordt van u verwacht dat u met het verslag en aanbevelingen in de hand politieke en andere invloed uitoefent ten gunste van de internationale neerlandistiek. Onze inschatting is dat uw deel van het onderzoek 80 uur in beslag zal nemen, verspreid over circa zes maanden.

Heeft u interesse om een actief onderzoeksteam te leiden en dit veldonderzoek te verzorgen dan is dit project iets voor u.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd januari – juli 2017. Behalve onkostenvergoedingen staat er een kostenvergoeding van circa €100,- per uur voor maximaal 80 uur tegenover, op facturatie- of vergoedingsbasis. Wij nodigen u uit om uiterlijk 19 december 2016 een eerste plan van aanpak en een beknopt CV te sturen aan de bestuursvoorzitter van de IVN dr. Henriëtte Louwerse: h.louwerse@sheffield.ac.uk.

Heeft u interesse om toe te treden tot de redactie? Stuur uiterlijk 19 december een korte motivatie met uw CV aan de directeur van de IVN drs. Iris van Erve: i.vanerve@ivnnl.com. De redactie is actief januari – juli 2017. Behalve onkostenvergoedingen staat er een kostenvergoeding in de vorm van presentiegeld tegenover.

Informatie

Het bureau van de IVN is gevestigd aan de Universiteit Utrecht, Trans 10, kamer 2.37. Voor meer informatie over de vacature kan contact opgenomen worden met Iris van Erve i.vanerve@ivnnl.com. Onze website is www.ivnnl.com.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 15.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Nederlandse Taalunie.

De docenten leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands, onderzoeker, vertaler of tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale instanties of posities in het (internationale) bedrijfsleven. De IVN stimuleert en ondersteunt onderwijs en onderzoek, met als kerndomeinen: Nederlands als vreemde of tweede taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie.

De IVN onderhoudt een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het Duitstalige gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië’. De belangrijkste activiteiten zijn: actuele informatieverstrekking over het vakgebied via de website, de digitale nieuwsbrief, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek dat zowel in druk als online verschijnt, het populairwetenschappelijke blad VakTaal, de thematische reeks Lage Landen Studies en de organisatie van het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum.