Scriptieprijs ANV voor Wim Berends

(Persbericht ANV)

Op 28 november 2016 wordt in de kantoren van de Nederlandse Taalunie in Den Haag de Neerlandiaprijs voor masterscripties (meesterproeven) uit- gereikt.

Deze prijs werd door het Algemeen-Nederlands Verbond in het leven geroepen als signaal ten voordele van het Nederlands in het hoger onderwijs en in de wetenschap. Hij bekroont de scriptie die in het Nederlands aangeboden wordt aan eender welke academische instelling, zonder beperking van landsgrenzen. De scriptie moet een bijdrage zijn tot de grensoverschrijdende kennis van de samenwerking tussen de Lage Landen of gebieden ervan die de huidige grenzen overschrijden, ofwel bijdragen tot de kennis van de cultuur van de Lage Landen en tot het Nederlands in wereldwijd perspectief.

De prijs is een geldprijs (1500 euro) en kan ook de publicatie in de ANV-reeks  omvatten van een relevant deel of van het geheel van de scriptie, na omwerking voor een breder publiek.

Dit jaar heeft de Raad van Bestuur van het Algemeen-Nederlands Verbond vzw de prijs op voorstel van de jury toegekend aan de heer Wim Jan Berends, wonend in Paramaribo en in 2016 afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De titel van zijn thesis is Het Surinaams-Nederlands is na 3,5 eeuw ontwikkeling een volgroeide en gewaardeerde taalvariant van het Europees-Nederlands (maar nog niet in het onderwijs). Begeleiders waren dr. Kofi Yakpo en dr. Lila Gobardhan-Rambocus.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het oordeel van de jury graag, die onder het voorzitterschap van prof. dr. Els Ruijsendaal gedelibereerd heeft met als vaste leden de heren Joren Dermaut en Joris Van Ouytsel. Deze scriptie is een waardevolle en toekomstgerichte contributie in het leven van de Nederlandse taal en van de Nederlandse Taalunie.

De Raad van Bestuur van het Algemeen-Nederlands Verbond vzw, met zetel in Brussel, kent deze prijs dit jaar voor het laatst toe. Vanaf 1 januari zullen de leden van de vereniging die dat wensen, samenwerken in het herenigde Algemeen-Nederlands Verbond  (Den Haag). Derhalve wordt ANV vzw ontbonden en worden de leden en sympathisanten opgeroepen om in 2017 aan te sluiten bij het herenigde Verbond.

Marc Cels, voorzitter
Jan Roukens, secretaris
Jan Deckers, penningmeester
Hugo Rau, bestuurslid