Pas verschenen: Aries Netwerk. Een constructicon

Aries_netwerk_coverTer gelegenheid van het afscheid van Arie Verhagen als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden werd op vrijdag 30 september het symposium ‘Neerlandistiek met stijl’ georganiseerd. Tijdens dit symposium is het eerste exemplaar van het boek ‘Aries Netwerk: een constructicon’ uitgereikt. In het boek wordt door meer dan 70 neerlandici, taalkundigen en taalwetenschappers uit binnen- en buitenland een even groot aantal constructies op uiteenlopende wijzen – van functioneel-beschouwend tot formeel-theoretisch – beschreven.

Constructies –  geconventionaliseerde verbindingen van vorm en betekenis – zijn voor taalgebruikers herkenbare patronen met een of meer vaste vormelementen en een specifieke functie: van versteende combinaties waarin alle elementen vastliggen (‘hoe je het ook wendt of keert’, ‘dat is echt een dingetje’, ‘kweenie’) en constructies met variabele slots (‘een schat van een kind’, ‘op het taalkundige af’, ‘Hij gromt en grauwt zich een weg door de tekst heen’) tot (bijna) volledig abstracte templaten, zoals de lijdende vorm en complementatie. Veel van dergelijke herkenbare constructies zijn noch in een woordenboek, noch in een grammatica te vinden, maar wel in dit constructicon.

Het voorwoord en de inhoudsopgave zijn hier te vinden Het boek (227 pagina’s) is in beperkte oplage te verkrijgen. Als je interesse hebt in een exemplaar, dan kun je contact opnemen met Alex Reuneker (a.reuneker@hum.leidenuniv.nl).