Aankondiging: LitLab is online!

LitLab is een digitaal laboratorium waarin bovenbouwleerlingen de Nederlandse literatuur kunnen leren onderzoeken. Op de website staan nu 6 proeven klaar rond recent academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van onderzoek naar de voordracht van middelnederlandse verhalen tot de bestudering van nationalisme in hedendaagse popmuziek. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. De Universiteit Utrecht sponsorde het prototype dat nu beschikbaar is.

Waarom bestaat LitLab?

Recent onderzoek van de Meersterschapsteams, ingesteld door acht Nederlandse faculteiten Letteren en Geesteswetenschappen, maakte duidelijk dat middelbare scholen grote behoefte hebben aan onderwijsmateriaal dat verband legt tussen het schoolvak Nederlands en de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse taal en cultuur. Het laboratorium beoogt bestaande onderwijsmethoden voor het schoolvak te verrijken met een reeks enthousiasmerende proeven waarin leerlingen de werkpraktijk van de academisch onderzoeker leren kennen. De proeven gaan over het examendomein ‘Literatuur’, maar richten zich daarnaast op leerdoelen uit de andere subdomeinen (Taalkunde, Taalbeheersing) van het schoolvak Nederlands. LitLab voorziet daarmee ook in de behoefte om kennis en vaardigheden uit de verschillende domeinen te integreren in het lesmateriaal.

LitLab zoekt:

  • docenten die het prototype van LitLab willen testen met hun klas
  • onderzoekers die een proef willen maken over hun onderzoek

Neem voor meer informatie contact op met info@litlab.nl.