Visschentaal

Door Marc van Oostendorp

Processed with Snapseed.
De uitingen van verbazing, waarmede de visschen zijn verschijning begroetten.

Eenige maanden geleden schreef Matthias Dunn, een vischkenner uit Cornwallis, in de Comtemporary Review een artikel over „de vijf zinnen der visschen’, waarin hij eenige verhalen en beschouwingen gaf, die algemeen met ongeloof ontvangen werden. Onder anderen verkondigde hij de meening, dat visschen klanken voortbrengen, die door hunne medevisschen verstaan worden.

Deze opzienbarende theorie is dezer dagen bevestigd door Professor Kollicker, van het aquarium te Napels, die zich, in een duikerpak gestoken, naar den bodem der Middellandsche Zee heeft laten zakken in een ijzeren kooi, die electrisch verlicht, was. Met behulp van een gevoelig ontvangtoestel en een opzettelijk daarvoor vervaardigde phonograaf heeft hij de uitingen van verbazing opgeteekend, waarmede de visschen zijn verschijning begroetten. Hij merkte op, dat het geluid van den eenen visch zeer verschilde van dat van een anderen en hij is op grond van zijne proefnemingen overtuigd, dat de geluiden, die door de visschen worden voortgebracht, nog eenmaal als een taal zullen worden erkend.

Bron: Het nieuws van den dag, 25-3-1900

(Zie ook: Hond begrijpt woord voor woord wat het baasje te zeggen heeft,
Onderzoeker vindt bewijs dat dolfijnen met elkaar praten,
Japanse koolmees heeft eigen, complexe taal
enz.)
Met dank aan Roos de Bruyn