‘Surinaams-Nederlands wordt beter beschreven’

(Door Nederlandse Taalunie)

Het is voor het gebruik en de status van het Surinaams-Nederlands van belang dat het beter wordt beschreven. Daarom gaat men in Suriname proberen structureel meer geschreven en gesproken Surinaams-Nederlands aan te leveren aan het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Die toezegging deed een Surinaamse delegatie vorige week na een bezoek aan onder meer het INT, de Taaltelefoon, het Vlaams Parlement en de Nederlandse Tweede Kamer. Onder regie van de Raadscommissie Suriname wordt nu een stappenplan ontwikkeld.

Ambassade

‘Er is veel taalmateriaal nodig om het Surinaams-Nederlands te kunnen beschrijven. Voor Suriname is het niet alleen wenselijk dat er Surinaams-Nederlandse woorden in de officiële spelling worden opgenomen, maar ook dat bijvoorbeeld de grammatica, de terminologie en de gesproken taal goed worden beschreven’, stelt Kevin De Coninck, hoofd Taalbeleid bij de Taalunie. De Surinaamse ambassade in Den Haag draagt de plannen alvast een warm hart toe: ‘Aan alle vormen van samenwerking die de ontwikkeling van het Surinaams-Nederlands ten goede komen, willen we meewerken’, onderstreepte de heer Jones tijdens de evaluatie van het werkbezoek.

Directe resultaten

Naast dit perspectief voor de lange termijn, leverde het bezoek ook enkele meer directe resultaten op. Henk Alimodhamed, van het vertaalburau CRITI, bood aan vragen die in Nederland en Vlaanderen over het Surinaams-Nederlands worden gesteld, binnen vierentwintig uur te beantwoorden. Ook zet hij de deuren open voor meer studenten die naar Suriname komen om de terminologiedatabase uit te breiden: ‘Ik kijk met smart uit naar hun komst’.

Waardevol bezoek

De Surinaamse delegatie die Nederland en Vlaanderen bezocht, bestond uit vertegenwoordigers van partijen die eerder al materiaal voor het Surinaams-Nederlands hadden aangeleverd voor de Woordenlijst Nederlandse Taal en potentiële gebruikers en toepassers van de producten van de taalinfrastructuur, zoals journalisten, voorlichters en vertalers. Zij kijken terug op een zeer waardevol bezoek: ‘Het was geweldig. We hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe mooi het is dat je onderzoek naar je eigen taal kunt doen en wat daarvan de mogelijkheden zijn. Dat willen we voor het Surinaams-Nederlands ook’, luidde de gedeelde conclusie.

Bekijk hier een impressie van het werkbezoek.