Dt. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs 2016

In 2016 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en  lezingen  en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2016


De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2015 1 september 2016. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.

Jury


Voor de Tiele-scriptieprijs 2016 bestaat de jury uit: drs. Erik Geleijns,  collectiespecialist Bijzondere Collecties in de Koninklijke Bibliotheek en conservator Oude Collectie Museum Meermanno  (voorzitter); dr. Saskia van Bergen, mediëvist en projectleider Universitaire Bibliotheken Leiden en drs. Fleur Praal, promovenda Book & Digital Media Studies, Universiteit Leiden.

Prijs en publicatie

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting – gesponsord door de Nederlandse Taalunie – een prijs van € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal   € 1.000, – voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2016.

Inlichtingen en inzending

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Roosmarijn de Groot, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, e-mail: info@tiele-stichting.nl, website: www.tiele-stichting.nl.

De scriptie dient als een PDF- of Word-document via email gezonden te worden aan  info@tiele-stichting.nl.

Dit bericht is geplaatst in oproep, prijs met de tags . Bookmark de permalink.