7 september 2016: Bilderdijk-middag

Op 7 september 2016 is het precies 260 jaar geleden dat Willem Bilderdijk (1756-1831) in Amsterdam geboren werd. Zonder deze dichter had de negentiende eeuw er heel anders uitgezien. Door de felheid waarmee hij zich in polemieken mengde en door het fanatisme van zijn leerlingen, was zijn invloed op het politieke en culturele klimaat van zijn tijd groot. Maar ook op de taalwetenschap, de schilderkunst, de bouwkunde en tal van andere takken van wetenschap drukte deze homo univeralis een duidelijke stempel. Bilderdijks werk is zonder twijfel het meest romantische dat de Nederlandse literatuur heeft voortgebracht. Nog steeds weet hij moderne lezers te raken met zijn van gevoel, hartstocht en doodsverlangen doorspekte gedichten. Zijn veelzijdige oeuvre, dat uit ruim driehonderdduizend versregels bestaat, is uniek in binnen- en buitenland.

Bilderdijk was een van de prominentste leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waarvan hij ruim vijftig jaar lid was. Hij begon er zijn literaire loopbaan toen in 1780 zijn verhandeling over het verband tussen de dichtkunst, de welsprekendheid en de wijsbegeerte met een gouden erepenning werd bekroond. In 1830, een paar maanden voor zijn dood, huldigde de Maatschappij hem als de grootste Nederlandse dichter. In 1990 maakte Jan van Borssum Buisman een beeldje van Bilderdijk, dat tot nu toe alleen in Haarlem te zien was. Ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de Maatschappij is er een bronzen afgietsel vervaardigd dat op 7 september a.s. officieel door de Maatschappij als geschenk aan de Universiteit Leiden zal worden aangeboden. Daaraan voorafgaand is er een kort programma. Na afloop heffen we het glas op Willem Bilderdijk én de Maatschappij.

Programma:

15.30 uur: Welkom door Rick Honings
15.40 uur: Peter van Zonneveld: Bilderdijk en Leiden
15.55 uur: Marita Mathijsen: Bilderdijk als goeroe
16.10 uur: Rick Honings: Fans in de tijd van Bilderdijk
16.25 uur: Wijnand Mijnhardt: Bilderdijk en het ‘rusthuis’ van koning Willem I
16.45 uur: Onthulling en aanbieding van het beeldje door Wijnand Mijnhardt, voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
17.00 uur: Receptie

Aanmelden:

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan liesklumper@casema.nl