Meer artikelen van tijdschriften Trotwaer en De Tsjerne online toegankelijk

Vanaf vandaag zijn van de Friese tijdschriften Trotwaer (1969-2002) en De Tsjerne (1946-1968) zo’n 900 artikelen voor het eerst toegankelijk op de DBNL-website. De komende maanden zal dat aantal nog verder toenemen.

Sinds 2008 brengt DBNL op grote schaal tijdschriften online op het gebied van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur, zowel afgesloten als nog lopende periodieken. Enkele duizenden jaargangen zijn inmiddels beschikbaar, naast ruim duizend jaargangen waarvan alleen een scan te raadplegen is.

Om zo veel mogelijk artikelen waarop rechten rusten digitaal te kunnen tonen, worden rechthebbenden individueel benaderd om hiervoor toestemming te geven. De KB streeft er overigens naar om deze praktijk spoedig te vervangen door collectieve afspraken met belangenorganisaties.

De 34 jaargangen van Trotwaer en de 23 jaargangen van De Tsjerne waren al in hun geheel gedigitaliseerd. Maar verschillende makers (of hun erfgenamen) hadden nog geen toestemming verleend. De afgelopen maanden is extra geïnvesteerd om de rechthebbenden alsnog om toestemming te vragen. Met een positief resultaat.

De twee tijdschriften maken onderdeel uit van de afdeling Friese literatuur. In deze afdeling zijn gegevens te vinden over een kleine duizend auteurs die Fries zijn of over Friesland gepubliceerd hebben; vanaf de 8ste-eeuwse, blinde zanger Bernlef tot vandaag. Van die auteurs zijn enkele honderden titels integraal te lezen en doorzoeken. Zo is daar de belangrijke dichtbundel It jonge Fryslân te vinden van Onno Harmensz Sytstra en Pieter Jelles Troelstra, maar ook een roman als Liefdedood van Homme Eernstma, vertaald naar het Nederlands door de auteur zelf.

Een gedicht belicht

juni 2016

Willem Thies,
‘Over Hans Warren/Georg Trakl, Aan de knaap Elis/An den Knaben Elis

Nieuwe titels van juni 2016

Herman Pieter de Boer, Nederlands gebarenboekje
Carry van Bruggen, Verhalend proza
Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6
J.J. Cremer, Hanna de freule
Guido Gezelle, Poëzie en proza
Samuel Coster en P.C. Hooft, Warenar
Theodorus Matthijs Looman, Gids voor den eenvoudigen bijbellezer
J.B. Oosterman en B.A.M. Ramakers, Kamers, kunst en competitie
Claude Paradin en Gabriel Simeon, Princelijcke deuijsen
Feyken Rijp, Kronijk van Hoorn
Domien Sleeckx, Zannekin
August Snieders, De arme schoolmeester
C.A. Vervier, Dichtstukjes

Nieuwe ebooks

Herman Pieter de Boer, Nederlands gebarenboekje
Carry van Bruggen, Verhalend proza
J.J. Cremer, Hanna de freule
Guido Gezelle, Poëzie en proza
Samuel Coster en P.C. Hooft, Warenar
Theodorus Matthijs Looman, Gids voor den eenvoudigen bijbellezer
J.B. Oosterman en B.A.M. Ramakers, Kamers, kunst en competitie
Claude Paradin en Gabriel Simeon, Princelijcke deuijsen
Feyken Rijp, Kronijk van Hoorn
Domien Sleeckx, Zannekin
August Snieders, De arme schoolmeester
C.A. Vervier, Dichtstukjes

Volledig overzicht ebooks

DBNL is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), in samenwerking met o.a. de Nederlandse Taalunie en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek