Literaire bagage: een bijeenkomst over canonvorming

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nederlands Letterenfonds nodigen u uit voor de bijeenkomst Literaire Bagage, die plaatsvindt op dinsdagmiddag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Vlaams Fonds voor de Letteren een uiteenzetting geven over de wijze waarop De dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief tot stand is gekomen. Aansluitend op de presentatie over de realisatie en effecten van de canon, geven sprekers uit het onderwijs en de wetenschap een korte reactie op het Vlaamse initiatief en op het belang van canonvorming. Daarna zal er een paneldiscussie zijn met alle sprekers.

De bijeenkomst is met name gericht op docenten Nederlands in het middelbaar onderwijs.

In korte tijd zullen verschillende zienswijzen en meningen over canonvorming aan bod komen. We willen de aanwezigen expliciet uitnodigen in het gesprek te interveniëren vanuit de beroepspraktijk. De middag wordt geleid door Lotte Jensen.

SPREKERS

Koen Van Bockstal (VFL) & Erik Vlaminck (KANTL) zijn verantwoordelijk voor De dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief.

Johannes Visser  is docent Nederlands en schrijft vanuit dat perspectief over onderwijs voor De Correspondent.

Jacqueline Bel is universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan Vrije Universiteit Amsterdam.

Alex Boogers is auteur van diverse romans. Onlangs verscheen van hem het schotschrift De lezer is niet dood.

MODERATOR

Lotte Jensen is universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

AANMELDING

U bent van harte welkom. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Meld u aan via siebe.bluijs@knaw.nl. 

INFORMATIE

Datum en tijd: 5 juli 2016, 15.00 – 17.00 uur.
Locatie: KNAW, het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam