Gedicht: L. Kettmann – Een billet-doux

Gedicht afkomstig uit Ik wou uw voeten wel soenen – De mooiste liefdesverklaringen van de middeleeuwen tot nu, samengesteld door Annemieke Houben.

 

Een billet-doux

Ik wil een paard zijn, mijn lieve schatje!
Dan draag ’k u voort langs struik en heg,
Maar was ’k een ekster, mijn lieve schatje!
Dan roofde ik gauw uw hartje weg.
Ik wil een kraai zijn, mijn lieve schatje!
Dan pik ik hen, die naar u zien,
Maar was ’k dit briefje, mijn lieve schatje!
Dan rustte ik aan uw hart misschien.

Antwoord

’k Wensch dat ge een paard waart, mijn aardig platje*!
Gij trokt dan Frits en mij naar ’t bosch,
Maar waart ge een ekster*, mijn aardig platje!
Dan was de tong u veel te los.
’k Wensch dat ge een kraai* waart, mijn aardig platje!
Dan lachte ik dat mijn koontje kleurt,
Maar waart ge ’t briefje, mijn aardig platje!
Dan werdt ge door mijn Frits verscheurd.

L. Kettmann (1830-1889?)

* platje: deugniet
* iemand die te veel kletst of roddelt werd wel een ‘klapekster’ genoemd
* kraai: hier een spotnaam voor een (in het zwart geklede) geestelijke