Een Duits-Nederlands feestbundelfeestje

Door Miet Ooms

SONY DSC
SONY DSC

Op 29 juni 2016 kreeg Luk Draye tijdens een mini-symposium de feestbundel overhandigd die was samengesteld naar aanleiding van zijn emeritaat vorig jaar. De bundel kreeg de titel Sprache in Raum und Geschichte, System und Kultur. Festschrift für Luk Draye. Ze vormt tevens de nummers 99 en 100 van het tijdschrift Leuvense Bijdragen, waarvan de gevierde al sinds 1995  redactiesecretaris is.

Hoewel Draye zelf, naast zijn uitgebreide administratieve functies als departementsvoorzitter en decaan, vooral actief was als professor Duitse taalkunde, is zijn invloed op de neerlandistiek niet te onderschatten. Hij was namelijk jarenlang een van de Leuvense projectleiders van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, en heeft in die hoedanigheid het project mee aan de middelen geholpen om (min of meer) afgewerkt te geraken. Hierdoor, en doordat hij ook bij tal van andere projecten in de beschrijvende en vergelijkende taalkunde was betrokken, bevat zijn feestbundel een rijke verzameling artikelen in het Duits èn het Nederlands, die vooral aanzetten geven voor verder onderzoek in de germanistiek en de neerlandistiek. De kersverse ‘emeritus met opdracht’ weet wat hem te doen staat.

De bundel van 493 pagina’s bevat 28 bijdragen van 49 auteurs, die onderverdeeld werden in vijf grote thema’s:

I Deskriptive und sprachvergleichende Aspekte (Aspecten van taalbeschrijving en taalvergelijking)
II Spracherwerbsaspekte (Aspecten van taalverwerving)
III Dialektologische Aspekte (Dialectologische aspecten)
IV Sprachhistorische Aspekte (Taalhistorische aspecten)
V Kulturhistorische Aspekte (Cultuurhistorische aspecten)

In de artikelen worden onder meer enkele grammaticale aspecten van het Nederlands, Duits, Frans, en enkele dialecten behandeld. En er zijn bijdragen over de dialectologie en taalgeografie anno 2016, taalverwerving door middel van online tools, tot zelfs Oud-IJslandse saga’s, de Lutherse bijbelvertaling en nog veel meer. Op het mini-symposium lichtten enkele auteurs tijdens een praatje van een tiental minuten met de nodige humor hun bijdrage toe en gaven ze de gevierde – en het publiek – zin om meer te lezen over het onderwerp. Een bijzondere formule, die zeker voor herhaling vatbaar is.

De feestbundel voor Luk Draye is uitgegeven door de Leuvense uitgeverij Peeters. De redactie werd uitgevoerd door Kurt Feyaerts, Geert Brône, Steven Schoonjans en Geert Stuyckens.

We zijn nog op zoek naar bestelinformatie voor dit boek. [redactie Neerlandistiek]