Tentoonstelling Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 250 jaar

Vossiuszaal, UB Leiden

In 2016 bestaat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL) 250 jaar, aanleiding voor een tentoonstelling waarin u de geschiedenis, de organisatie en de activiteiten van de MNL leert kennen.

Op 18 juli 1766 kwamen in de Schuttersdoelen te Leiden elf heren bij elkaar voor de oprichting van de “Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde”. Het waren geen middelbare heren met bepoederde pruiken maar jeugdige academici, twintigers met een passie voor de Nederlandse taal en cultuur. Dat was iets nieuws in een tijd dat het leven in de Republiek nog volledig regionaal georiënteerd was. Belangstelling voor ‘nationale’ cultuur ontbrak totaal, ja kon zelfs gelden als een politiek statement, en was daardoor brandstof voor hoog oplaaiende ruzies tussen patriotten en Oranjeklanten.

Hoe dit clubje nieuwlichters het tweehonderdvijftig jaar volhield en zich ontwikkelde tot een – niet zelden als bedaagd bestempelde – vereniging van thans ruim 1700 leden is het onderwerp van de jubileumtentoonstelling MNL250. Volgens haar statuten stelt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zich nog steeds ten doel om “de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen”. Zij doet dat door het houden van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten, door het uitgeven van werken en geschriften, door het toekennen van prijzen en door het instant houden en uitbreiden van haar bibliotheek. De tentoonstelling belicht deze activiteiten met voorbeelden uit verleden en heden.

Er is voor u een mooi programma samengesteld:

  • Ton van Kalmthout, onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, redacteur en co-auteur van het jubileumboek Al die onbekende beroemdheden (LUP 2016), zal de geschiedschrijving over de Maatschappij bespreken.
  • Marc van Oostendorp, onderzoeker bij het Meertens Instituut, introduceert een aantal speciaal voor de gelegenheid gemaakte filmpjes; hierin bevraagt hij enkele leden over de actuele betekenis van de MNL.
  • De samenstellers van de tentoonstelling, Rick Honings (UL) en André Bouwman (UBL), spreken over respectievelijk een aantal actuele schenkingen aan de bibliotheek van de Maatschappij en over de inhoud van de tentoonstelling.

 

  • U kunt zich aanmelden via: aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. MNL250) of telefonisch via ons secretariaat: 071 527 2832.Wij hopen u te mogen begroeten bij de opening of tijdens de tentoonstellingsperiode van 9 juni t/m 20 september 2016.
  • Na afloop van het programma is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen onder het genot van een drankje.