Gedicht: Freek van Leeuwen – De moeder

 

De moeder

Ik heb je niet gewild, aan mij heeft ’t niet gelegen
Dat je gestalte en vorm en ’t leven hebt gekregen.

Ik heb je weggevloekt en in gedacht
Zag ‘k jou en mij al drijven in de gracht.

Maar toen je losbrak in een roode vloed van pijnen
Voelde ik ál haat en bitterheid verdwijnen.

Je was zoo klein — en in een felle dorst
Stak je je armpjes uit en tastte naar mijn borst.

Nu lig ik moe en ‘k ben zoo stil en trotsch
Alsof jij Jezus was en ik de Moeder Gods

Freek van Leeuwen (1905-1968)