Verschenen: Praagse Perspectieven 10

Praagse Perspectieven 10, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 30 en 31 oktober 2014. Onder redactie van Ellen Krol, Jan Pekelder en Albert Gielen. Praag: Universitaire pers 2015. 184 blz. 

Begin 2016 verscheen de bundel van Praagse Perspectieven 10, met in totaal acht lezingen over Nederlandse taal- en letterkunde. Vier lezingen op letterkundig gebied behandelen het onderwerp ‘De circulatie van de Nederlandstalige literatuur’ en vijf taalkundige lezingen bespreken ‘Codewisseling’.  Verder bevat de bundel een interview met hoofddocent letterkunde, dr. habil. Ellen Krol, die na dertien jaar afscheid van de Karelsuniversiteit nam wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor de zes letterkundige lezingen is aansluiting gezocht bij het internationale project over de circulatie van de Nederlandstalige letterkunde, CODL. Lezingen van vertegenwoordigers van een aantal werkgroepen belichten de verspreiding van Nederlandse teksten in binnen en buitenland. Zo beschrijft Orsolya Réthelyi in het kader van Elkerlijc-onderzoek de positie van Max Reinhardt en de receptie van Middelnederlandse literatuur in Hongarije. Jan van Coillie beantwoordt de vraag hoe Minoes van Annie M.G. Schmidt een klassieker werd, terwijl Pieter Boulogne vermakelijk verslag doet van de receptie in Rusland van De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst. Hoe de vis ook in Tsjechië duur betaald werd laten Lucie Sedláčková en Albert Gielen zien aan de hand van vertalingen en opvoeringen in Tsjechië van Op Hoop van Zegen.


Uit de vier taalkundige lezingen blijkt dat Codewisseling, het mengen van talen, vanuit vele gezichtspunten bestudeerd kan worden en ook in vele vormen optreedt. Iva Rezková bekijkt de morfologische aspecten van codewisselingen tussen het Nederlands en Engels binnen de structuur van een enkelvoudige zin. Ad Backus stelt aan de hand van codewisseling binnen de Turkse gemeenschap de vraag of het niet beter is te spreken van een enkele taal die materiaal uit twee talen in zich herbergt. Margreet Dorleijn gaat uit van de vooronderstelling dat codewisseling voorspelbaarder is dan gedacht wordt en gebruikt daarbij Turks-Nederlandse internetdata  die eigenschappen hebben die spontane, gesproken data niet hebben. Jacomine Nortier bestudeert de conversationele aspecten van codewisseling; zij toont aan dat codewisseling voor verschillende migrantengemeenschappen verschillende functies vervult.

Dit tiende deel van Praagse Perspectieven is opgedragen aan Olga Krijtová, die in 2013 overleed. Zij was gedurende 50 jaar aan de Karelsuniversiteit in Praag verbonden. Zonder twijfel was zij een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de Tsjechische Neerlandistiek.
Prijs 10 euro te bestellen via agielenorama@gmail.com

Karelsuniversiteit Praag