Taalvertellers

Onlangs is op de website taalverhalen.be een nieuwe reeks van start gegaan: Taalvertellers. In deze reeks stellen mensen die professioneel met taal bezig zijn (taalonderzoekers, vertalers, journalisten, auteurs, taaldocenten, …) zichzelf voor. Ze vertellen wat ze zo fascinerend vinden aan taal, waar ze zoal mee bezig zijn en wat hun toekomstplannen zijn. De eerste vier taalvertellers zijn vertaler en auteur Herman Boel, taalonderzoeker Steven Delarue, professor taalkunde Filip Devos en taaljournalist Ludo Permentier. Regelmatig zal hier een nieuwe bijdrage verschijnen. U vindt de artikels op www.taalverhalen.be/taalvertellers