Sophie Reinders op Faces of Science

Vanaf vandaag is het promotieonderzoek van de Nijmeegse onderzoeker Sophie Reinders toegevoegd aan de populair-wetenschappelijke website ‘Faces of Science’. In een filmpje geeft Sophie uitleg over haar onderzoek naar vriendenboekjes – alba amicorum – uit eind 16e en begin 17e eeuw die bijgehouden werden door adellijke vrouwen. Via deze boekjes bestudeert Sophie de belevingswereld van deze vrouwen: wat vonden zij belangrijk en hoe droegen de boekjes zelfs bij aan de veiligheid van deze vrouwen in roerige tijden?

Behalve een filmpje is er ook een interview met Sophie te lezen en een blog ‘Facebook bestond 400 jaar geleden al!’.
Faces of Science is een project van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Jonge Akademie. Het doel van het project is inzicht te geven in het werk van jonge wetenschappers.
Klik hier voor ‘Faces of Science‘.