Promotie Gerard Bouwmeester over de primaire, secundaire en tertiaire receptie van Augustijnkens werk (1358-2015)

Promovendus: Gerard Bouwmeester
Promotor / begeleiders: prof. dr. Paul Wackers, dr. Bart Besamusca
Datum: 29-04-2016
Tijd: 14:30
Plaats: Academiegebouw Universiteit Utrecht
Titel: Receptiegolven: de primaire, secundaire en tertiaire receptie van Augustijnkens werk (1358-2015)
Project: Dynamics of the Medieval Manuscript, Text Collections from a European Perspective (HERA)

Samenvatting
In de jaren vijftig en zestig van de veertiende eeuw treedt Augustijnken als spreker op binnen en buiten het huidige Nederland: zijn werk klonk van Brussel tot Den Haag en van Mechelen tot Schoonhoven. Na zijn dood blijven Augustijnkens teksten gelezen worden. Dit proefschrift is de eerste studie die deze auteur en zijn werk centraal stelt, door te onderzoeken hoe de verhalen door luisteraars en lezers ontvangen werden en hoe ze verschillende betekenissen kregen door de eeuwen heen. Eerst wordt gekeken naar de periode waarin Augustijnken nog leefde (de primaire receptiegolf). Op basis van historische archieven kunnen we Augustijnkens sporen door de veertiende eeuw volgen en voor een aantal decennia in kaart brengen voor wie hij wanneer en waar werkte. Precies duiden welke tekst bij welke context blijkt echter bijzonder hachelijk. In de secundaire receptiegolf worden Augustijnkens verhalen opgenomen in meertekstcodices, handgeschreven boeken met soms honderden teksten. Welke teksten die van Augustijnken vergezellen, verschilt per codex; de ene keer staan ze tussen laagdrempelige wereldlijke liedjes over de liefde, de andere keer tussen doordachte religieuze verhandelingen. Dit onderzoek brengt in kaart wat die verschillen zeggen over de betekenis die lezers in die periode aan zijn teksten kunnen geven. In de tertiaire receptiegolf worden Augustijnkens teksten niet meer gelezen voor vermaak, maar als bron voor onderzoek. Dit proefschrift laat zien dat het werk en leven van Augustijnken in steeds wisselende contexten worden gepresenteerd en dat de waardering ervoor (is het goed, of wat is er goed aan?) sterk afhangt van de gekozen context.