Etiketten plakken en verwijderen

Het migratiediscours en de neerlandistiek
Vrijdag 22 april 2016, 14.00u
Leiden, Universiteitsbibliotheek
Vossiuszaal
In het publieke debat over migratie, migranten en vluchtelingen spelen etiketten, beelden en stereotypen een grote rol. Onderdeel van het debat is daardoor ook het weghalen, afpellen, bijstellen van die labels en frames. Het meest letterlijke, concrete voorbeeld hiervan is het voornemen van het Rijksmuseum om beladen termen als neger te vervangen door minder ongemakkelijke alternatieven. Maar ook over een label als migrantenauteur wordt getwist. Zo zijn er meer raakvlakken tussen het publieke debat en de taal- en letterkunde. 
De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert een themamiddag over het migratiediscours onder de titel Etiketten plakken en verwijderen. Wat kan een taal- of letterkundige invalshoek bijdragen aan de discussie over migratie en vluchtelingen?

Sprekers

Mohammed Benzakour (schrijver en socioloog)
Jan Blommaert (taalkundige, Tilburg University)
Martine Gosselink (hoofd geschiedenis Rijksmuseum)
Yolanda Rodríguez Pérez (letterkundige, Universiteit van Amsterdam)
Ewoud Sanders (journalist)
Organisatie
Nelleke Moser, Gijsbert Rutten, René van Stipriaan
namens de Commissie voor Taal- en Letterkunde
Aanmelding: uiterlijk 15 april via