Studiemiddag ‘Van wiegendruk tot world wide web’

Op vrijdag 26 februari 2016 kunt u in de Koninklijke Bibliotheek een studiemiddag bijwonen rond de nieuwe publicatie van KB-conservator Marieke van Delft, getiteld ‘Van Wiegendruk tot world wide web’.

Zes sprekers uit het boekenveld gaan in op ontwikkelingen van de bijzondere collecties en de boekwetenschap. Deze voordrachten zijn inspiratie voor een discussie over dit onderwerp tussen studenten, uitgevers, bibliothecarissen, boekverkopers en -liefhebbers.

De vele geschiedenissen van het gedrukte boek

Het gedrukte boek staat op een keerpunt. Achter ons liggen ruim vijf eeuwen waarin drukkers, uitgevers en boekverkopers activiteiten ontplooiden om te voldoen aan de steeds groeiende vraag aan boeken in alle soorten en maten. Voor ons ligt een ongewisse toekomst waarin zal moeten blijken of het boek zich zal handhaven naast internet en andere media. In Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek behandelt Marieke van Delft beide tijdvakken vanuit haar werk als conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waarbij zij zich in het tweede deel focust op de invloed van digitalisering op boekwetenschappelijk onderzoek. Het boek is deel 17 in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB) die verschijnt onder auspiciën van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

Het programma begint om 13.00 uur in de Aula van de KB. Vanaf 16.45 uur is er een afsluitende borrel. U kunt daarbij zijn. Toegang is gratis, maar u wordt verzocht u aan te melden via dit formulier of 070 – 314 0282.

Wilt u het boek direct bestellen? Het is verkrijgbaar in de webwinkel van de KB.

Programma

13.00       Els van Eijck van Heslinga, voorzitter Dr. P.A. Tiele-Stichting
Welkomstwoord
Marieke van Delft, Conservator oude drukken KB
                 Ter introductie
Garrelt Verhoeven, Voormalig hoofdconservator Bijzondere Collecties UvA/hoofd Erfgoed & Cultuur UB KU                  Leuven
Pierre Delsaerdt, Hoogleraar Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis
Lakmoesproef voor toegevoegde waarde. De bibliothecaris als onderzoeker
14.15         Pauze in de foyer
 Wim Heijting, Voormalig adjunct-directeur en conservator Universiteitsbibliotheek VU
   De vele geschiedenissen van het boek en de toekomst van de boekwetenschap
Marco de Niet, Directeur Stichting DEN
Thema’s en domeinen. Over de organisatie van kennis in digitale infrastructuren
 Steven Claeyssens, Collectiespecialist digitale collecties KB
       Het boek van zand. Digitale teksten voor digitale geesteswetenschappen
16.45       Borrel in de foyer

Download hier het programma (pdf).